Едно име е достатъчно.
Говоримо.
Максимално трима, вероятно от един и същи град/университет и ще живеят на едно и също място
Mенторството на Еразъм студент ще изисква да отделите време, което може да е трудно ако сте на пълен работен ден